نویسنده: ahovanplaster

آنچه در این نوع محصول جا دارد که از آن صحبت شود مصارف متعددی است که این نوع محصول دارد. گچ زیرکار یا زودگیر به این شکل است که استادکاران از این نوع محصول جهت کاربردهایی که نیاز به سرعت کار دارد استفاده می کنند و رنگ این نوع گچ برای استادکاران مطرح نمی باشد. گیرایش این نوع گچ همانطور که از نامش پیداست مدت زمان...

ادامه مطلب