دسته بندی نشده

آنچه در این نوع محصول جا دارد که از آن صحبت شود مصارف متعددی است که این نوع محصول دارد. گچ زیرکار یا زودگیر به این شکل است که استادکاران از این نوع محصول جهت کاربردهایی که نیاز به سرعت کار دارد استفاده می کنند و رنگ این نوع گچ برای استادکاران مطرح نمی باشد. گیرایش این نوع گچ همانطور که از نامش پیداست مدت زمان...

ادامه مطلب