گچ میکرونیزه

همانطور که از نام این نوع محصول مشخص است یک محصول بسیار نرم و پودری می باشد که سفیدی نیز یکی از ویژگیهای بسیارمهم این نوع محصول می باشد. لازم به ذکر است این نوع گچ نیز از مرغوبترین سنگ گچ تهیه می گردد و سفیدی و نرمی و گرایش آن از مواردی هستند که در تولید آن نقش بسیارمهمی را دارد و این نوع گچ...

ادامه مطلب